Aisciuda Ladina 2022

L TERITORIE, NA OPORTUNITÀ PER DUC

Ence chest an l é ruà l’Aisciuda Ladina, e do doi egn passé vindedò i vidrie de fonins e computeres, l é na ocajion per se binèr endodanef duc ensema. E perché pa no se troèr sot l inom de nosc bel lengaz e de nosc teritorie coscita maraveous?
L argoment de chesta 14.a edizion l é apontin l teritorie, entenù desche teren per crescer, rich de oportunitèdes per duc. Se sà ben, la jent de Fascia la é semper stata leèda a sia identità e a sia tera: na tera rencurèda con amor da nesc veies, che à sapù maraveèr sacotenc foresć, e che ades la vegn ritèda da nesc joegn, che i met ju la semenzes per sie davegnir.

Chesta Aisciuda Ladina la ne met dant desvaliva ativitèdes. De gra a chestes, aron l met de recordèr l passà de nosc raion, col descorir la storia de Fascia e si troes desmentié, e de viventèr l prejent, col se tor del temp per na raida sa mont, tegnan semper adiment la regoles de bona creanza. Dut chest, per enjignèr l davegnir, col ge dèr lèrga ai joegn e a si projec che à semper a cher l teritorie e l ambient.
L é apontin per chesta rejon che l Comun general de Fascia, l Istitut Cultural Ladin, la Scola ladina de Fascia e l’Union di Ladins i a volù colaborèr a na vida che duc, gregn e picoi, joegn e veies, fascegn e jent da foradecà, posse se sentir pèrt de na tera che à n ensomech per n davegnir frutous e ciatarul!

Tol pèrt ence tu co nos a l’Aisciuda Ladina!