• Home
  • |
  • Blog
  • |
  • Diarie
  • |
  • Anter natura e alimentazion nasc “Saores de noscia Tera”

Anter natura e alimentazion nasc “Saores de noscia Tera”

L’Union di Ladins de Fascia sostegn la difujion del lengaz e de la cultura ladina e da egn la fèsc pèrt de l’endrez de l’Aisciuda Ladina: la sociazion porta dant chest an l percors de laboratories “Saores de noscia Tera”, nasciù per tor ite la comunanza de Fascia te n percors de enrescida curious e inovatif a la descorida di prodoc de noscia tera.

La comunanza vegn envièda a tor pèrt a chest projet con l zil de svilupèr neva cognoscenzes e capazitèdes leèdes a la produzion, regoeta e respet de noscia tera. L projet prejenta, en colaborazion con joegn esperć e firmes de noscia Val, desvaliva ativitèdes outes a la jent del teritorie, per svilupèr ensema n percors dinamich per tor ite duc i partezipanc. “Saores de noscia tera” l’é n projet “technology free”: apontin te duta la scontrèdes no se durarà nesciun aparat tecnologich.

L projet perveit na lingia de scontrèdes a partir dal meis de mé per fenir via per l’uton de otober: te la pruma scontrèda, perveduda ai 18 de mé domesdì via – da sburlèr sencajo ai 19 o ai 20 per l catitemp – Nadia Pitto de l’Agritur Fiores rejonarà de scirop de zucories, de coche se l fèsc e de duta sia preziousa proprietèdes. L’enconter se l farà a l’averta tel respet de duta la normativa sanitères. Per ve enscinuèr podede ve oujer a noscia senta al 0462/764545, Nicoletta al 340/7765522 o manèr na mail a noscia direzion union@ladinsdefascia.it dant di 12 de mé. Max. partezipanc: 15 persones.

Per maor informazions: https://www.ladinsdefascia.it/neves/anter-natura-e-alimentazion-nasc-saores-de-noscia-tera