Raides e scontrèdes per cognoscer nosc raion Rua endò l’Aisciuda Ladina, un meis e mez dedicà a noscia val e nosc lengaz.L argoment de chest an l é la toponomastica ladina desche chief che ne dèsc l met de cognoscer l teritorie, sia istoria e sia carateristiches. Tegnir su i inomes de lech l é

Continua

I SERVIJES LINGUISTICS E CULTURÈI DEL COMUN GENERAL DE FASCIA PORTA DANT L NEF CODEJEL “ENTENER E SE FÈR ENTENER”. Te la colana Entener e se fèr entener l é stat publicà l “Codejel de bona creanza per respetèr l ambient”, scrit da Angela Pederiva co la grafica de Giuditta Soraperra, n picol manual che

Continua

L é ruà a piz l nef projet de la “Chèrta fascènes”, la chèrtes da jech caraterisèdes coi simboi del Carnascèr fascian: cordeles, facera, piroi e bronsins tol l post di colores tradizionèi, e Laché, Bufon e Marascons i é l Re, l Ciaval e l Zot.Nosc ofize l é stolz de portèr dant chest

Continua

En sabeda ai 6 de mé, tel chèder de l’Aisciuda Ladina, l é stat portà dant per la pruma outa l nef toch “Na cianzon per la Val de Fascia” de la Musega Auta Fascia. Da na idea del maester Paolo Rasom, co la paroles de Mariano Lollo e la musega de Silvia Leonetti, la

Continua

Rua adalèrch L BOSCH E I CINCH SENSC, la seconda edizion de ENTENER E SE FÈR ENTENER, na regoeta de codejie endrezèda dal Comun General de Fascia per cater lengac. Ve envion duc chenc a tor pèrt a la prejentazion del codejel, per cognoscer na neva vida de lejer l bosch, vèlch curiosità e perché

Continua

Ai 21 de firé vegn zelebrà te dut l mond la Dì internazionèla del Lengaz de la mère, metuda su del 1999 da l’UNESCO per recognoscer e portèr inant la desvalivanza linguistica e culturèla e l multilinguism. Chesta dì vel ence stravardèr e fèr jerveèr la cognoscenzes e la cultures tradizionèles tras na sozietà multilinguala.

Continua