Aisciuda Ladina 2021

L amor per l ambient e per la cultura l é amor sćiantif per la vita…

A cajon de la pandemia la pruma pèrt de la edizion 2021 de l’Aisciuda Ladina la è stata endrezèda on line, col meter ite de neves contegnui tel sit internet enjignà del 2020.

Ambient, natura e teritorie: chest l argoment portà dant per l’Aisciuda Ladina de chest an. De fat l é dassen emportant fèr na reflescion en cont de la doura e del desfrutament del teritorie e di mudamenc climatics che à fat vegnir ca, ti ultimes egn, sacotenc dejastres naturèi ence te noscia valèdes (recordon la egajons e la tampestèda VAIA).

Apede i saluc istituzionèi di Enc e de la Sociazions che ogne an endreza l’Aisciuda e l salut de la mascotte de chest event, Bertol, l é stat intervistà persones che laora a contat co la natura o che se cruzia, te desvaliva vides, de ambient e teritorie, per tor su si pensieres da meter fora con de curc video. Via per l uton l é stat fat de autra intervistes tolan ite personalitèdes de gran nonzech a livel interladin.

L’Union di Ladins de Fascia l’à endrezà n laboratorie che à inom “Saores de noscia tera”: n percors de enrescida curious e inovatif che rejona de alimentazion, de natura e de nosc teritorie. L é stat endrezà raides fora per l teritorie e l é stat tout ite firmes locales e joegn esperc. 

L Istitut Cultural Ladin l é jit inant co la scomenzadiva AlberEL che, en colaborazion co la firma ELEL, tras la venuda de picoi èlbres de creida depenta a man, l binarà su scioldi per empiantèr ite da nef l bosch de la Val de Sèn Nicolò dessatà da la tampestèda Vaia del 2018.

L Comun General l à publicà i prumes doi Codejie de la neva colèna “Entener e se fèr entener” dedichè a la mont: n “Codejel de la regoles de bona creanza per jir sa mont” e n “Glossèr de la paroles del bosch”, olache vegn metù dant la paroles che vèrda i lurieres da boschier, i èrc da zacan e daldidanché, la piantes, i fiores e i fonches, e ence i personajes mitologics de la veia conties. Na pèrt de chest materièl la é stata traslatèda per ingleis e per todesch da la Scola Ladina de Fascia. 

L é stat dat fora te la Scoles de Fascia i codejie “Mia reijes”, olache scolees e studenc i é stac envié a scriver ite pensieres, poesies, idees, o a ge encolèr su fotografies, foes, fiores e dut chel che pel ge saer enteressant e coleà al ambient;

D’uton chesta edizion dassen particolèra de l’Aisciuda Ladina la se à serà su col spetacol “l èlber conta – le lëgn cunta”, na raprejentazion teatrala interladina – fascèna – badiota che à sapù, con paroles scempies ma da sentiment, tocèr i cheres de la jent e ge fèr entener l valor de chel che aon d’intorn. N ben da stravardèr che l é n doer envers noscia tera e envers chi che vegn do da nos.

Scomenzadives e video